Languages

 • Nederlands
 • English
 • Français
 • Deutsch

User login

 
Assalamoe alaikoem wa rahmatoe Allah wa barakatoeh,

           

 

Visie

 • Elke moslim in de Westerse samenleving coachen en meer keuze en vrijheid bieden om een huwelijkspartner te ontmoeten volgens Islamitische richtlijnen.

 

Missie

 • Nia2Match is er voor alle moslims - ongeacht de etnische achtergrond - die voor zichzelf besloten hebben om in het huwelijk te treden.
 • Voor de kandidaten de kansen vergroten op een duurzaam en gelukkig huwelijk door het ontwikkelen van een Nia2Match huwelijksplatform waar kandidaten oprecht met ‘nia’ op zoek zijn naar een huwelijkspartner. Dit in een anonieme en veilige online omgeving ondersteund door innovatieve ICT oplossingen en waar serieuze kandidaten ruim de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen wie de geschikte huwelijkskandidaat is en te screenen op criteria die zij belangrijk vinden.

 

Islam is ons geloof en inspiratiebron

 • Nia2Match is ontstaan uit samenwerking van een groep Moslims met een verscheidenheid aan academische en etnische achtergronden. We zijn opgegroeid in Nederland en delen de passie om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 
 • Aanleiding voor de samenwerking om Nia2Match op te zetten was Id-El Fitr preek waarin de moskeebezoekers gevraagd werd wat ze gedaan hebben voor de gemeenschap. Het was een moment van bezinning en inspiratie waarop wij besloten hebben om voor onszelf hier concreet invulling aan te gaan geven.

 

Nia2Match is ons concrete bijdrage

 • Nia2Match is een online islamitisch social media huwelijksplatform, ontwikkeld op basis van de beginselen die Quran en Soennah voorschrijven op het gebied van het huwelijk. Dit houdt in:

1. het huwelijk is het enige doel tussen de kandidaten;

2. de profielschetsen van de kandidaten zijn gebaseerd op de universele islamitische huwelijksvoorwaarden en gebaseerd op hadith dat er om vier redenen gehuwd kan worden: Bezit, Afkomst, Schoonheid en Vroomheid;

3. de communicatie door innovatieve ICT oplossingen borgt de anonimiteit/veiligheid van de kandidaten;

4. de betrokkenheid van een Mahram wordt ondersteund.

 • Nia2Match maakt het voor niet-serieuze kandidaten moeilijk om lid te worden en deel te nemen mede dankzij de geïmplementeerde islamitische huwelijksrichtlijnen wat Nia2Match uniek maakt.

 

Het huwelijksgeluk van moslims is ons doel

 • Met Allahs (swt) zegen willen we insha'Allah via Nia2Match zoveel mogelijk moslims helpen en ondersteunen in hun huwelijksgeluk.


Wa salaamou alaikoum wa rahmatou Allah wa barakatouh 

nia2match-team