Languages

 • Nederlands
 • English
 • Français
 • Deutsch

User login

Inhoudsopgave

 

1- PRIVACY EN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS OP NIA2MATCH

2- WAARBORGING PRIVACY

3- DOELEINDEN

4- COOKIE

5- E-MAILS, PRIVÉ COMMUNICATIE EN BERICHTEN

6- CONTACT

 

 

1 - Privacy en de persoonlijke gegevens op NIA2MATCH

 • NIA2MATCH is geregistreerd bij College Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop NIA2MATCH met uw gegevens omgaat is vastgelegd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder nummer M1481581. Hieronder is een globale toelichting op het gebruik van uw gegevens en de wijze waarop NIA2MATCH uw privacy waarborgt vermeld.

 

 

2 – Waarborging privacy

 • Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NIA2MATCH. NIA2MATCH respecteert privacy van alle Leden van haar site en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie die u aan NIA2MATCH verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Koran en Hadith vereisen dat potentiële huwelijkskandidaten geen ‘darar’ (schade) mogen ondervinden in het proces waarbij potentiële huwelijkskandidaten kenbaar maken de intentie te hebben om in het huwelijk te willen treden en in het proces van elkaar leren kennen. Om die reden heeft NIA2MATCH het kennismakingsproces conform de Islamitische regels ingericht zodat Leden op een veilige, anonieme en gefaseerde wijze elkaar beter kunnen leren kennen. Op die manier kan elke Lid zelf bepalen wanneer en aan wie welke fasegerelateerde gegevens getoond worden. NIA2MATCH treft dan ook relevante technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig op te slaan en uw privacy te beschermen.

 

 

3 – Doeleinden

 • NIA2MATCH verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid tenzij van tevoren uw toestemming hiervoor verkregen is. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de gewenste Service conform de Overeenkomst online te realiseren. Dit zijn onder meer uw basisgegevens, persoonlijke profielgegevens en identiteitsgegevens. Deze bestaan o.a. uit, maar niet beperkt tot, verschillende meerkeuzevragen en open vragen over uw e-mailadres, geslacht, geboortejaar, woonachtig in landnaam, provincie woonplaats, etnische achtergrond etc . NIA2MATCH garandeert dat de informatie die u zelf in voorgedefinieerde fases wenst vrij te geven in overeenstemming is met het doel van de Website nia2match.com en uitsluitend te raadplegen is in een geanonimiseerde wijze door gereviewde NIA2MATCH Leden. U bepaalt zelf wanneer, aan wie, welke persoonlijke informatie in voorgedefinieerde fases getoond wordt. Vertrouwelijke informatie, zoals e-mailadres en IP-nummer, zullen niet aan derden verstrekken worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij NIA2MATCH hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter. Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval gebruikt worden voor direct-marketing doeleinden ten behoeve van dan wel door derden. NIA2MATCH kan uw gegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het versturen van enquêtes, nieuwsbrieven, het doen van aanbiedingen en ten behoeve van interne onderzoeksdoeleinden. Bij interne onderzoeksdoeleinden worden uw gegevens anoniem verwerkt en enkel gebruikt om de Service te optimaliseren. NIA2MATCH treft de best mogelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van uw persoonlijke gegevens.

 

 

4 – Cookie

 • Een cookie is een klein stukje informatie die door de browser wordt opgeslagen op de computer. NIA2MATCH gebruikt de cookie enkel om u te herkennen tijdens het bezoek van de Website nia2match.com. Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen op je mobiel, tablet of computer aanpassen of zelf cookies verwijderen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.
 • Deze site gebruikt cookies van Google Analytics om het verkeer te analyseren. Informatie over hoe Google persoonlijke gegevens gebruikt, vindt u hier Google’s Privacy & Terms site

 

 

5 - E-mails, privé communicatie en berichten

 • E-mails, privé communicatie en berichten, die u via de Website nia2match.com verstuurt, worden gedurende het lidmaatschap veilig opgeslagen op onze server. NIA2MATCH behoudt zich het recht voor de inhoud van deze e-mails, privé communicatie en berichten in te zien indien zij gegronde reden heeft om aan te nemen dat een Lid in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden. NIA2MATCH bewaart persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor het vervullen van de overeengekomen overeenkomt. Persoonlijke informatie van niet voltooide aanmeldingen worden automatisch verwijderd en van voltooide aanmeldingen na afmelding. U kan te allen tijde uw lidmaatschap beëindigen conform de Algemene Voorwaarden.

 

 

6 - Contact

 • Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van NIA2MATCH, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail adres info@nia2match.com. NIA2MATCH helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.